Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Sokoły oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Sokoły

Dnia 01.03.2018 r. podpisano umowę z firmą MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Sokoły oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Sokoły”. Termin realizacji zamówienia – od dnia 01.04.2018 r. do dnia 30.06.2019 r.