Informacja Wojewody Podlaskiego dot. przygotowania miejsc do kwarantanny domowej dla osób zdrowych

Pismo informacyjne 

Zał. 1. Zasady kwarantanny 

Zał. 2. Wyjaśnienia 

Jak skutecznie dezynfekować ręce? 

Jak skutecznie myć ręce?