Kwalifikacja wojskowa zakończona

Informuję, że na mocy Rozporządzenia MSWiA oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. kwalifikacja wojskowa w 2020 roku została zakończona w piątek 13 marca br. Wszystkie wezwania Wójta Gminy Sokoły do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność.

Wójt Gminy Sokoły

Józef Zajkowski